Årsplan 1. klasse

skoleåret 2016/2017

Årsplanerne er sammensat af indholdet på Gekko til indskolingen. Årsplanerne dækker de Forenklede Fælles Mål.

Årsplanerne er opbygget af Topics, Language og Culture samt SuperReaders.

Eleverne vil opleve en variation i temaerne. Der vil være fokus på indlæring af ordforråd, som igen vil variere på indhold og i form.

Årsplanen kan sammensættes med andet af vores materiale, så som A Piece of Cake eller Pit Stop.

Uge 32-34: Colours and Numbers

Lektioner

3-4

Varighed

3 uger

Colours and Numbers

I Language kan eleverne med Colours and Numbers tilegne sig et ordforråd, der kan bruges i klasserumssproget og i forbindelse med andre temaer og ordforrådsområder.

For at kunne bruge et ord eller ordforbindelse (chunk) produktivt kræver det normalt 5-20 forskellige berøringer med ordet. Jo mere intensivt og varieret der arbejdes, jo mere sandsynligt er det, at eleven kan anvende ordet produktivt.  Dette tager vi højde for i Listen, Play og Speak.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Uge 35-40: Weekdays and Time

Lektioner

3-4

Varighed

6 uger

Weekdays and Time

I Language kan eleverne med Weekdays and Time tilegne sig et ordforråd, der kan bruges i klasserumssproget og i forbindelse med andre temaer og ordforrådsområder.

For at kunne bruge et ord eller ordforbindelse (chunk) produktivt kræver det normalt 5-20 forskellige berøringer med ordet. Jo mere intensivt og varieret der arbejdes, jo mere sandsynligt er det, at eleven kan anvende ordet produktivt.  Dette tager vi højde for i Listen, Play og Speak.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Uge 41-49: Little Red Riding Hood

Lektioner

6-8

Varighed

 8 uger

Little Red Riding Hood

I dette forløb arbejder eleverne med en kendt historie. De skal lære nogle navneord fra historien om Rødhætte, gentage farverne, lære et par enkle tillægsord og udsagnsord fra historien og at spørge hvor nogen går hen og at svare.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

SuperReaders: Afraid!

I denne her uge, skal I sammen læse bogen Afraid!. Bogen lægger op til at eleverne kan fortælle, hvad de er bange for. Den skal gennemgås sammen.

Uge 50: Christmas

Lektioner

1-2

Varighed

 2 uger

Christmas

Arbejd med julesangen Christmas Dinner Song.

Hør sangen, læs teksten og arbejd med ordforråd for julemad.

Uge 1-6: Animals

Lektioner

2

Varighed

6 uger

Animals

I Language kan eleverne med Animals tilegne sig et ordforråd om dyr, der kan bruges i forbindelse med andre temaer og ordforrådsområder.

For at kunne bruge et ord eller ordforbindelse (chunk) produktivt kræver det normalt 5-20 forskellige berøringer med ordet. Jo mere intensivt og varieret der arbejdes, jo mere sandsynligt er det, at eleven kan anvende ordet produktivt.  Dette tager vi højde for i Listen, Play og Speak.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

SuperReaders:

Ugerne 4-6

SuperReaders:

Uge 8-17 (ferie uge 12): The Gingerbread Man

Lektioner

18

Varighed

9 uger

The Gingerbread Man

I dette forløb arbejder eleverne med en kendte historie The Gingerbread Man i en forkortet version. Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil (Tasks) og forslag til en række små projekter (Project).

Eleverne arbejder bl.a. med ordforrådet om dyr og mad.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.

Uge 18-21: Family

Lektioner

2-4

Varighed

4 uger

Family

I Language kan eleverne med Family tilegne sig et ordforråd, der kan bruges i klasserumssproget og i forbindelse med andre temaer og ordforrådsområder.

For at kunne bruge et ord eller ordforbindelse (chunk) produktivt kræver det normalt 5-20 forskellige berøringer med ordet. Jo mere intensivt og varieret der arbejdes, jo mere sandsynligt er det, at eleven kan anvende ordet produktivt.  Dette tager vi højde for i Listen, Play og Speak.

SuperReaders: Al’s Family

Uge 22-25: The Father, the Son and the Donkey

Lektioner

6

Varighed

 4 uger

The Father, the Son and the Donkey

I dette forløb arbejder eleverne med historien The Father, the Son and the Donkey. Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil (Tasks) og forslag til en række små projekter (Project).

Eleverne arbejder bl.a. med forskellige verber og substantiver fra historien og de indarbejder små udtryk.

Læs mere om forløbet, se læringsmål og tegn på læring her.