Årsplan 6. klasse – 2016/2017

Årsplanen er sammensat af forløb (Topics) fra Gekko med elementer fra Culture, Grammar, Mix and Match og Superreaders.

Eleverne træner alle tre kompetenceområder fra Forenklede Fælles Mål. De angivne antal lektioner i forløbene er vejledende.

Denne årsplan er udarbejdet ud fra, at eleverne har 3 ugentlige lektioner.

Uge 32-34: Hobbies and free time-activities

Lektioner

9

Varighed

3 uger

Superreaders: Hobbies and free time-activities

I dette læseforløb arbejder I med temaet fritid og interesser. Det er et forløb sammensat af tekster, der indeholder tre forskellige underemner: street dance, stand-up comedy og modern dance. Eleverne læser én af følgende bøger fra Superreaders og afslutter forløbet med at lave en præsentation af emnet og/eller en boganmeldelse.

Ressourcer:

Library – Sport – Formula 1

Culture – Great Britain – Tasks: Sport + cricket i Birmingham

Culture – USA – Tasks: Sport and Music

Uge 35-39: A Trip Around the USA

Lektioner

12-15

Varighed

5 uger

A Trip Around the USA

Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får indblik i landets opbygning, geografien og de kulturelle kendetegn. Eleverne arbejder med den amerikanske kultur og landets opbygning og med at læse og skrive breve fra og til amerikanske unge.

Ressourcer:

Culture – USA

Library – USA – Halloween

Library – USA – Cowboys

Uge 40-41: Food, products and lifestyle

Lektioner

6

Varighed

2 uger

Food, products and lifestyle

I dette forløb arbejder I med temaer om forskellige produkter, mad og kultur. Eleverne bevæger sig rundt i Culture og samler viden, som de kan koble med deres egne oplevelser fra rejser.

Culture:

Start med at læse teksten og lave opgaverne i American products and food og derefter Food, traditions and lifestyle i Culture.

Mix and Match:

Arbejd derefter med lytteøvelsen The Expert Cook i Mix and Match. Det kan være en god ide at afslutte forløbet med en præsentation af mad og gastronomiske traditioner i engelsktalende lande efter elevernes eget valg. Opgaven kan med fordel løses i Prezi. Find mere om dette i Toolbox.

Ressourcer:

Library – Food – recipes

Grammar – I kan med fordel supplere med at arbejde med navneord og stedord.

Uge 43-46: Myths and Legends

Lektioner

12

Varighed

4 uger

Myths and Legends

I dette forløb arbejder eleverne med forløbet Myths and Legends. De bliver præsenteret for tre britiske myter – Lady Godiva, The Loch Ness Monster og Cerne Abbas Giant – præsenteret i tre forskellige genrer: Picture story, article og fact file. I projektet skal eleverne fordybe sig i én myte og én genre.

Ressourcer:

Library – Myths and legends

Culture – Great Britain

Uge 47-51: Fantasy

Lektioner

18

Varighed

6 uger

Superreaders: Fantasy

I dette læseforløb stifter eleverne bekendtskab med fantasy-genren. Eleverne skal i grupper vælge en bog fra Sarin-serien, som indeholder fem forskellige bøger med zoom in on…-aktiviteter, der understøtter tekstforståelsen. Aktiviteterne kan med fordel løses i forskellige læsegrupper, eller eleverne kan arbejde individuelt med enkelte opgaver. Dette er et langt forløb med plads til differentiering. Slut af med, at grupperne laver en mundtlig præsentation for klassen.

Ressourcer:

Grammar – Suppler med opgaver vedr. adjektiver.

Library – Myths and legends

Culture – Great Britain

Uge 1-4: Roleplay

Lektioner

10-12

Varighed

4 uger

Superreaders: Roleplay

I dette læseforløb arbejder eleverne med rollespil. Omdrejningspunktet er bogen Boffin Boy and the Wizard of Edo. Når eleverne har læst historien i SuperReaders skal de i grupper vælge en scene og lave en lille dialog i Puppet Pals. På baggrund af denne dialog skal eleverne selv forberede og skabe et rollespil med roller, replikker, kostumer og remedier, som de viser for hinanden.

Uge 5-9: Skriveforløb

Lektioner

10-12

Varighed

4 uger

Skriveforløb

I dette skriveforløb arbejder eleverne med tre forskellige skriveformer: en artikel, en boganmeldelse og en spøgelseshistorie. Alle elever skal igennem de tre samme teksttyper. Del eleverne i tre grupper. Eleverne hjælper hinanden i grupperne og går videre til næste teksttype, når de er færdige. I kan bruge følgende tekster fra Mix and Match:

Afslutningsvis er det en god ide at drøfte andre teksttyper og give eleverne muligheden for at arbejde mere frit med en skriftlig opgave.

Ressourcer:

Toolbox – Step by step-guides

Uge 10-15: Music – Stars and Stories

Lektioner

12-14

Varighed

5 uger

Music – Stars and Stories

I dette forløb arbejder eleverne med musik og superstjerner. De møder forskellige stjerner og arbejder med livet som superstjerne, sange og plakater.

Uge 16-19: Friday Forever

Lektioner

12

Varighed

4 uger

Superreaders: Friday Forever

I dette læseforløb arbejder I med bogen Friday Forever. Temaerne i bogen er: Being young, dreams and wishes, family, friends and school. Bagerst i bogen finder I opgaver om alt fra grammatik og ordforråd til kulturforståelse. Der er god mulighed for differentiering.

Ressourcer:

Mix and match – Der er en række lytteopgaver om relaterede temaer fx Money, money, money (listening nr. 7), The party (listening nr. 13) og At school camp (listening nr. 20).

Grammar – Opgaver om sætningskonstruktion og adjektiver