18 High Street

Forløbet 18 High Street tager udgangspunkt i et hus, hvor eleverne møder to forskellige familier. De får et indblik i de forskellige familiers sammensætning og hverdag gennem fortællinger fra børnene i de respektive familier, som er på samme alder som eleverne. Gennem historien og de forskellige tekster og øvelser tilegner eleverne sig viden om familie, familieformer, hverdagsliv, professioner og kulturer.

Forløbet er tilrettelagt således, at det henvender sig til 4.-5. klasse, da tekstmængden er begrænset og opgaverne forenklede.

Fokus på sprog

Hvert kapitel indledes med en keyword-opgave, hvor eleverne får kendskab til nøgleord, som vil hjælpe dem med at forstå det, de læser og lytter til. Disse ord er ikke glosseret i teksten.

Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem om at slå gloserne fra, når de læser teksterne.

I enkelte kapitler bliver eleverne opfordret til at samle ord til deres egen ordbog, My Own Dictionary. De skal som minimum samle ord under et tema, The house, men kan også lave undertemaer. Ved at arbejde med kategorier, styrker de deres ordforrådstilegnelse.

Kultur

Forløbet lægger op til flere kulturmøder, da eleverne i de to familier møder børn med forskellige kulturelle-, familiære og etniske baggrunde. De lærer på den måde, at engelsk kan tales på flere forskellige måder, og at man som barn kan komme fra meget forskellige familier.

Library

Undervejs i forløbet henvises til en tekst(er), som ligger i Library. Det er tekster, som du kan bruge til at differentiere din undervisning, eller tekster som eleverne selv kan læse eller bruge uden for undervisningen.