27 club

Fænomenet 27 Club opstod på baggrund af en række musikeres død i slutningen af 1960erne og starten af 1970erne. I de senere år er kunstnere, som er kendte for eleverne, blevet medlemmer i klubben. Fælles for musikerne er, at de alle døde i en alder af 27 år, og at de var på et højdepunkt i deres karrierer. Dødsårsagerne skal for en dels vedkommende findes som en konsekvens af en grænsesøgende livsstil. Listen med musikere er lang. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Amy Winehouse, som er kendt for langt de fleste af vores elever. Videre i forløbet stiftes der bekendtskab med et af 1990ernes store idoler, Kurt Cobain, som en mindre del af eleverne har kendskab til. Jim Morrison er den sidste musiker, der sættes fokus på.