Animals

I Animals er formålet, at eleverne lærer kæledyr og bondegårdsdyr. Eleverne arbejder med at lytte, læse, lege med ordforrådet og anvende det i små sproglige CL-øvelser. Eleverne kan også synge med på de forskellige sange.
Animals kan med fordel også bruges sideløbende eller op til historien om The Gingerbread Man.
I Animals kan eleverne arbejde med selvstændige opgaver, i små grupper eller med hele klassen.
Animals indeholder et udvalg af sange og lege. Sproget bruges aktivt i at løse opgaverne, og igennem de forskellige CL-strukturer i klassen.

Alle områder er struktureret på samme måde:

  • Eleverne møder først ordforrådet gennem lyd, musik og billede: Listen
  • Eleverne arbejder aktivt med sproget gennem spil: Play
  • Eleverne bliver aktive sprogbrugere gennem forskellige CL-strukturer: Speak

Øvelserne i Animals er differentieret i sværhedsgrad og kan løses bedst ved at starte ved Level 1, for derefter at slutte ved Level 2 eller Level 3.