Boris the Acrobat

Historien Boris the Acrobat, er en lille fortælling om en modig og akrobatisk flagermus. Det er en historie, hvor eleverne møder et ordforråd om interesser, og der lægges op til, at man kan beskrive hvad man kan lide at lave og hvad man er god til.

Historien handler om Boris, der gerne vil lære at flyve baglæns. Han er anderledes end de andre flagermus, og begiver sig afsted i verden som en modig akrobat med ét mål for øje.

Historien handler altså om at turde, at bliver bedre til noget, om venskaber og at være anderledes.

Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil og kopiark med både individuelle opgaver, par- og gruppeopgaver og klasseaktiviteter (Tasks). Herefter er der forslag til en række små projekter (Project). Forløbet indledes med en målsætningsfase (Start) og afsluttes med en selvevalueringsfase (Finish). Det er muligt for læreren at se med i elevens selvevaluering der sker digitalt (Student).

Forløbet indeholder opgaver (Tasks), som laves inden læsningen af historien, således at eleverne får et ordforråd som før-forståelse inden selve teksten skal læses.

Opgaverne i forløbet har derfor fokus på ordforrådstilegnelse:

  • Ord om kroppen.
  • Action verbs.
  • Ord der beskriver en aktivitet/hobby.

Eleverne arbejder med modsætninger, par, oversættelser, billede og tekst, samt beskrivelser. Heri indgår mundtlige samt skriftlige små øvelser, hvor de kan gentage de indlærte ord.

Eleverne får også ved hjælp af musik styrket deres ordforråd.