Food

I Food er formålet at eleverne lærer madvarer og drikkevarer af forskellig art at kende. Eleverne arbejder med at lytte, læse, lege med ordforrådet og anvende det i små sproglige CL-øvelser.
Food kan med fordel bruges i de mindste klassetrin, således at dette ordforråd hurtigt kan blive del af jeres fælles klasserumssprog.

Det er en god ide, at gøre eleverne opmærksomme på, at ét af målene også er sprogindlæringsstrategier. Tal med eleverne om det inden I starter med opgaverne.

Food kan eleverne arbejde med selvstændige opgaver, i små grupper eller med hele klassen.
Food indeholder en enkelt sang, som med fordel kan anvendes op til flere gange.

Der er et udvalg af lytteøvelser, der understøttes af illustrationer som er velegnet til opstart og det første møde med dette tema. Yderligere er der forskellige sproglige spil, som Memory og Bingo. Sproget bruges aktivt gennem forskellige CL-strukturer i klassen.

Alle områder er struktureret på samme måde:

  • Eleverne møder først ordforrådet gennem lyd, musik og billede: Listen
  • Eleverne arbejder aktivt med sproget gennem spil: Play
  • Eleverne bliver aktive sprogbrugere gennem forskellige CL-strukturer: Speak

Øvelserne i Food er differentieret i sværhedsgrad og kan løses bedst ved at starte ved Level 1, for derefter at slutte ved Level 2 eller Level 3.