Formula 1

Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster om formel 1 biler og hvad der sker i et pit stop. De skal også arbejde med  biografier om kendte og ukendte racerkørere af begge køn, som de til sidst skal kunne præsentere i det afsluttende projekt.

Fokus på sprog

Hvert kapitel i forløbet Formula 1 indleder med en keyword-opgave. I hvert kapitel får eleverne nogle nøgleord, som vil hjælpe dem med at forstå det, de læser. Disse ord er ikke glosseret i teksten.

Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Ofte bliver eleverne opfordret til at samle ord til deres ordbog i My Own Dictionary. De skal som minimum samle ordene under et tema, Formula 1, men kan også lave undertemaer. Ved at arbejde med kategorier, styrker de deres ordforrådstilegnelse.

Library

Undervejs i forløbet henvises til ekstra tekster, som ligger i Library. Det er tekster, som du kan bruge til at differentiere din undervisning med, eller eleverne kan opsøge dem selv, hvis de gerne vil læse mere. Der er ikke opgaver til teksterne, og det er heller ikke en forudsætning at eleverne skal have læst dem, for at kunne løse opgaverne i forløbet.