Global Issues: Beauty World Tour

Global Issues sætter fokus på globale problemstillinger og arbejder med elevernes viden og forståelse om verden som helhed. Engelsk som adgang til verden er udgangspunktet for det vindue, vi tilbyder eleverne at beskue verden igennem. Eleven vil gennem de forskellige forløb med udgangspunkt i autentisk materiale arbejde med kulturelle forskelle og ligheder i enkle kulturmøder med fokus på engelsksprogede områder.

Forløbet Beauty World Tour sætter fokus på skønhedsidealer i et globalt perspektiv. Eleverne kommer med på en ”Beauty World Tour”, hvor de møder skønhedsidealer, som ligger meget fjernt fra dem, vi normalt møder i Danmark. Gennem øvelser og diskussioner får de sat deres egen opfattelse af skønhed i perspektiv. For hvornår er noget smukt? Og er skønhed en objektiv størrelse? Forløbet tager også fat i de sociale mediers indflydelse på vores – og især unge menneskers – skønheds- og kropsidealer. Hvordan påvirker det unge, når stjerner på de sociale medier lægger photoshoppede billeder ud, som understøtter opfattelsen af, at man skal se ud på en bestemt måde for at blive populær i den verden? Udover at skulle reflektere over deres egen hverdag og adfærd på nettet møder eleverne den australske Instagram-stjerne Essena O’Neill, der har vendt ryggen til de sociale medier og udstiller deres mørke sider.

Eleverne bliver igennem forløbet udfordret på deres syn på skønhed, kropsidealer og sociale medier. De arbejder med ordforråd, så de kan deltage aktivt i diskussioner og til slut kan skrive et essay, hvor de inddrager såvel deres egen holdning og erfaringer som den viden, de har opnået igennem forløbet.