Global Issues: On the Run

Global Issues sætter fokus på globale problemstillinger og arbejder med elevernes viden og forståelse om verden som helhed. Engelsk som adgang til verden er udgangspunktet for det vindue, vi tilbyder eleverne at beskue verden igennem. Eleven vil gennem de forskellige forløb med udgangspunkt i autentisk materiale arbejde med kulturelle forskelle og ligheder i enkle kulturmøder med fokus på engelsksprogede områder.

I forløbet On the Run stiller vi skarpt på flygtningekrisen i Europa, og det at være på flugt. Gennem to autentiske kortfilm om Navid og Ali, der begge er flygtet til England får eleverne en forståelse for, hvordan det er at være på flugt. Undervejs får eleverne rig mulighed for at diskutere og præsentere deres synspunkter og viden om flygtningetilværelsen. Forløbet har fokus på elevernes kommunikative færdigheder og evne til mundtligt og skriftligt at kunne forholde sig til komplekse problemstillinger og give udtryk for deres egne holdninger og refleksioner. Som afsluttende projekt skal eleverne således skrive en artikel om en dag i en flygtnings liv.