Hobbies

Hobbies er formålet at eleverne lærer at fortælle hvad deres interesser er og hvad de er gode til. Eleverne arbejder med at lytte, læse, lege med ordforrådet og anvende det i små sproglige CL-øvelser.
Hobbies kan med fordel bruges i de mindste klassetrin, således at dette ordforråd hurtigt kan blive del af jeres fælles klasserumssprog.

Hobbies kan eleverne arbejde med selvstændige opgaver, i små grupper eller med hele klassen.
Hobbies indeholder sange med videoer og tekster til. Du vil også finde et udvalg af lytteøvelser, der understøttes af illustrationer. Sproget bruges aktivt gennem forskellige CL-strukturer i klassen.

Alle områder i Language er struktureret på samme måde:

  • Eleverne møder først ordforrådet gennem lyd, musik og billede: Listen
  • Eleverne arbejder aktivt med sproget gennem spil: Play
  • Eleverne bliver aktive sprogbrugere gennem forskellige CL-strukturer: Speak

Øvelserne i Hobbies er differentieret i sværhedsgrad og kan løses bedst ved at starte ved Level 1, for derefter at slutte ved Level 2 eller Level 3.