In a Dark, Dark Town

Historien In a dark, dark Town, er en lille fortælling med små overraskelsesmomenter i. Det er en historie skabt af et ordforråd, der udnytter adjektiver og præpositioner til at skabe spænding og liv. Historien handler om hvad man kan finde i skabet, i en æske, på loftet og under puden. Historien er lidt uhyggelig og sjov.

Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil og kopiark med både individuelle opgaver, par- og gruppeopgaver og klasseaktiviteter (Tasks). Herefter er der forslag til en række små projekter (Project). Forløbet indledes med en målsætningsfase (Start) og afsluttes med en selvevalueringsfase (Finish). Det er muligt for læreren at se med i elevens selvevaluering der sker digitalt (Student).

Forløbet indeholder opgaver (Tasks), som laves inden læsningen af historien, således at eleverne får et ordforråd som før-forståelse inden selve teksten skal læses.

Opgaverne i forløbet har derfor fokus på ordforrådstilegnelse:

  • Navneord fra hus og hjem, samt ord i hjemmet.
  • Adjektiver fra historien m.m.
  • Præpositioner fra historien.

De arbejder med modsætninger, par, oversættelser, billede og tekst, samt beskrivelser. Heri indgår mundtlige samt skriftlige små øvelser, hvor de kan gentage de indlærte ord.

Eleverne får også ved hjælp af musik styrket deres ordforråd.