Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood er en alternativ version af den klassiske historie om Rødhætte og ulven. Traditionelt er ulven styg og ond, men – som historien her vil berette – beror denne opfattelse af ulven i virkeligheden på en misforståelse. I virkeligheden fulgte ulven nemlig kun efter Rødhætte for at beskytte hende. Og med god grund: Det viser sig nemlig, at ulvens bange anelser holder stik og bedstemor forvandles til en ond flagermus. Desværre for ulven ankommer skovhuggeren så netop på dette tidspunkt til bedstemors hus, men misforstår situationen og Rødhættes skrig og tror, at hun er ved at blive overfaldt. Resolut sætter skovhuggeren derfor efter ulven. Og dette er den sande forklaring på, hvordan ulven skaffede sig sit dårlige ry …
Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil (Tasks) og forslag til en række små projekter (Project). Forløbet indledes med en målsætningsfase (Start) og afsluttes med en selvevalueringsfase (Finish). Det er muligt for læreren at se med i elevens selvevaluering der sker digitalt.
Opbygningen af forløbet følger de principper som er beskrevet i den generelle lærervejledning som du finder i kaffekoppen øverst på websitet.

Opgaverne i forløbet har fokus på ordforrådstilegnelse og enkelte vendinger fra teksten: Eleverne arbejder dels på en række navneord fra historien, dels på farver og et par enkle tillægsord, der er centrale for teksten, og dels på et antal hyppigt anvendte udsagnsord, der også er centrale i teksten. Desuden arbejder eleverne med vendingerne Where are you going? og I’m going to …

Historien om Little Red Riding Hood er fra Carol Livingstone og Paulette Møllers Easy Street, Wanda’s World til 4. klasse.