Middle School, USA

Dette forløb handler om det amerikanske skolesystem. Rammen er en kulturudveksling, hvor eleverne sammenligner og finder ligheder og forskelle mellem amerikanske og danske forhold. Forløbet tager udgangspunkt i Oak Valley Middle School i Californien. Der kan være ret store forskelle på skolerne, selv inden for samme distrikt eller geografiske område. Oak Valley er derfor brugt som et eksempel på en velfungerende amerikansk skole, og det er blandt andet via skolens hjemmeside, at eleverne får adgang til de informationer, de skal bruge undervejs til at løse opgaverne og udføre øvelserne.