Music – Stars and Stories

Forløbet Music – Stars and Stories omhandler musik og kendte musikstjerners liv og baggrundshistorier. Eleverne får først i forløbet mulighed for at spore sig ind på emnet gennem flere mundtlige og skriftlige aktiviteter. De skal derefter arbejde med en udvalgt kendt musikstjerne og lytte til og arbejde med en sang, der har forløbets hovedtema som emne. Til sidst skal de lave en digital plakat (info graphic) samt en præsentation med udgangspunkt i en selvvalgt musikstjerne.

Forløbet er struktureret således, at det henvender sig til både 5. og 6. klasse.