Perfect Pitch

Selvom danske elever hører og anvender meget engelsk, er udtale et af de områder, som kan volde en del besvær. I forløbet Perfect Pitch skal eleverne arbejde målrettet med fonetik og lære at placere tryk korrekt, at have fokus på de svære lyde, som er uvante for en dansker osv.

Eleverne starter på skuespillerskole og underskriver en kontrakt, hvori de lover at kaste sig ud i udfordringer, lege og eksperimentere med sproget, og at lade sig coache af de andre elever. Målet er at blive engelsksproget skuespiller i en Hollywood-produktion, og forløbet rundes af med et projekt, hvor eleverne skal øve sig i en scene, hvor de anvender alle de sproglige værktøjer, de har arbejdet med i forløbet.