School

I School er formålet at eleverne lærer ord, der har med skolen at gøre – ord de finder i klassen og i skoletasken.  Eleverne arbejder med at lytte, læse, lege med ordforrådet og anvende det i små sproglige CL-øvelser.
School kan med fordel bruges i de mindste klassetrin, således at dette ordforråd hurtigt kan blive del af jeres fælles klasserumssprog.

School kan eleverne arbejde med selvstændige opgaver, i små grupper eller med hele klassen.
School indeholder to sange, og et udvalg af lytteøvelser, der understøttes af illustrationer og forskellige sproglige spil, som Memory og Domino. Sproget bruges aktivt gennem forskellige CL-strukturer i klassen.

Det overordnet læringsmål er samtale. I og med det er et ordforråd, som er del af det rum eleverne sidder i til daglig, kan I med fordel løbende skabe samtaler om netop dette ordforråd i begyndelsen af timen.

Hæng eventuelt små sedler med engelske ord på, der beskriver de forskellige ting i klassen. Således bliver det et konstant møde med engelsk, også udenfor selve undervisningen.
Gennem videoerne bliver eleverne præsenteret for Talking Flashcards og her kommer
sprogindlæringsstrategierne i spil gennem gentagelse.

Alle områder er struktureret på samme måde:

  • Eleverne møder først ordforrådet gennem lyd, musik og billede: Listen
  • Eleverne arbejder aktivt med sproget gennem spil: Play
  • Eleverne bliver aktive sprogbrugere gennem forskellige CL-strukturer: Speak

Øvelserne i School er differentieret i sværhedsgrad og kan løses bedst ved at starte ved Level 1, for derefter at slutte ved Level 2 eller Level 3.