The Gingerbread Man

Eventyret om The Gingerbread Man findes i mange forskellige variationer. I denne version, som er forkortet og bearbejdet, så den passer til niveauet, flygter the Gingerbread Man fra en gammel kone, en ko, en hund og en hest for til sidst at blive snydt af ræven. I Danmark genkender vi fortællingen i historien om pandekagemanden, der ikke ville spises.
Ud over den lille historie (Story) rummer forløbet klikbare billeder, interaktive opgaver og spil (Tasks) og forslag til en række små projekter (Project). Forløbet indledes med en målsætningsfase (Start) og afsluttes med en selvevalueringsfase (Finish). Det er muligt for læreren at se med i elevens selvevaluering der sker digitalt (Student).

Opgaverne i forløbet har fokus på ordforrådstilegnelse og enkelte vendinger fra teksten: Eleverne arbejder dels med en række dyreord og madord og dels med at automatisere nogle centrale vendinger, nemlig I would like a/an/some … og I would like to have a/an/some …